29-шы Орта Азиялық Халықаралық «Тау-кен жабдығы, рудалар мен минералдарды өндіру және байыту» көрмесі

29-шы Орта Азиялық Халықаралық «Тау-кен жабдығы, рудалар мен минералдарды өндіру және байыту» көрмесі

MMCA 1st 10

MMCA 1st 15

MMCA 1st 13

MMCA 1st 02

MMCA 1st 03

MMCA 1st 04

MMCA 1st 05

MMCA 1st 06

MMCA 1st 01

MMCA 1st 12

MMCA 1st 07

MMCA 1st 17

MMCA 1st 08

MMCA 1st 09

MMCA 1st 11

MMCA 1st 14

MMCA 1st 16

MMCA 1st 18

MMCA 1st 19

MMCA 1st 20